Immediate Nextgen

Registrera dig nu

Ditt förnamn är för kort (minst 2 tecken)
✔
Ditt efternamn är för kort (minst 2 tecken)
✔
Ange din riktiga e-postadress ([email protected])
✔

Vad är Immediate Nextgen?

Immediate Nextgen länkar människor till finansiell utbildning

Anslutning är ett av de största problemen som den finansiella utbildningsbranschen står inför. Problemet med att hitta lämpliga finansiella utbildningsföretag har plågat allmänheten alltför länge. De flesta nybörjare behöver vanligtvis hjälp med att lista ut var de ska börja sin sökning.

Immediate Nextgen fungerar som en bro mellan människor som är intresserade av att lära sig mer om den finansiella branschen och institutioner som vill förmedla kunskap till dem. Trots att det låter enkelt nog är det inte fallet. Strukturen i investeringsbranschen gör det utmanande att hitta lämplig finansiell utbildning.

Självstudier kan vara svårt eftersom det finns så många resurser online. Det kan vara förvirrande, särskilt för någon som precis har börjat. Immediate Nextgen erbjuder ett sätt att komma i kontakt med kunniga lärare. Registrera dig gratis på Immediate Nextgen för att påbörja en resa av lärande och upptäckt inom finans.

Klot

Hur registrerar man sig på Immediate Nextgen?

Fyll i Registreringsformuläret


De som vill registrera sig för Immediate Nextgen bör fylla i registreringsformuläret på vår webbplats och fylla i alla obligatoriska fält med sina kontaktuppgifter (fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer, etc.).

MATCHA MED ETT FÖRETAG FÖR FINANSIELL UTBILDNING


Efter att ha skickat in formuläret kommer den nya användaren att matchas med ett finansiellt utbildningsföretag. Inom några minuter efter registrering på Immediate Nextgen kontaktas nya användare av utbildningsföretagets representant.

De kommer att få den information och träning som krävs för att navigera på finansmarknaderna från investeringsutbildningsföretaget.

Ha en Konversation med Representanten


Nya Immediate Nextgen-användare bör diskutera sina preferenser och intresseområden med representanten. Representanten finns där för att välkomna dem och sätta dem på en personlig utbildningsbana.

Potentiella användare bör se till att alla fält är korrekt ifyllda vid registrering på Immediate Nextgen för att säkerställa att utbildningsföretaget kan nå dem.

Hur man registrerar sig

Välj Immediate Nextgen

Användning av flera språk

Andra språk är tillgängliga för Immediate Nextgen, som franska, spanska, tyska osv. Det hjälper till att bredda målgruppen för Immediate Nextgen och gör finansiell utbildning mer tillgänglig

Personlig inlärningsväg

Alla färdighetsnivåer, från nybörjare till experter, kan använda Immediate Nextgen. Genom Immediate Nextgen kan man ansluta till finansiella utbildningsföretag som erbjuder individualiserade läroplaner.

Användarvänlig Webbdesign

Immediate Nextgen är otroligt användarvänligt. Att navigera på webbplatsen är gjort enkelt genom design. Att börja med Immediate Nextgen är enkelt, så varför inte registrera dig?

Anslut med Finansiella Utbildningsföretag med hjälp av Immediate Nextgen

Organisationer som utbildar individer om investeringar och finans kallas finansiella utbildningsföretag. De utbildar sina elever för att förstå finanssektorns inre funktioner noggrant. Det kan vara svårt och tidskrävande att lära sig på egen hand. Tack vare dessa företag behöver inte människor kämpa på egen hand för att bli ekonomiskt utbildade.

Människor måste vara ekonomiskt kunniga för att fatta informerade ekonomiska beslut och hantera sina tillgångar eller företag. Det är de färdigheter som krävs för att fungera i dagens samhälle. Syftet med dessa finansiella utbildningsföretag är att ge dessa färdigheter till allmänheten. De erbjuder instruktion och utbildningsresurser för att hjälpa individer att bli mer kunniga om pengar och dechiffrera finansiell slang.

Klot

Få tillgång till en Utbildning om Beteendebias via Immediate Nextgen

En väsentlig komponent av vem vi är är de fördomar vi har blivit uppvuxna med. De kan hjälpa oss i våra dagliga operationer genom att möjliggöra snabb kategorisering av information. Å andra sidan kan deras inflytande på finansiella beslut vara skadligt. Det finns cirka åtta olika former av investeringsrelaterade beteendemässiga fördomar. Denna sektion täcker tre av de mest förekommande typerna.

Överkonfidens Bias

En fördom som har drabbat många framgångsrika investerare är överdrivet självförtroende. Det kan leda till partiska investeringsbeslut. Överdrivet självförtroende investerare tror ofta att de har större inflytande än de faktiskt har över sina tillgångar. Forskning har visat att överdrivet självförtroende ofta resulterar i en överdriven uppfattning om ens talanger. Överdrivet självförtroende personer bedömer även ofta andra felaktigt, vilket leder till ogrundade beslut.

Bias i Självkontroll

Investerare med låg självkontroll kanske inte beaktar sin risktolerans när de fattar finansiella beslut. I dessa situationer kan investerare öka sin risktagning för att försöka kompensera för förlusterna. De kan lida ytterligare förluster till följd av detta.

Självattributionsbias

Självattribuering är ett kognitivt fenomen där individer skyller yttre omständigheter för sina misslyckanden och interna faktorer för sina framgångar. Denna fördom är ofta ett tecken på självförsvar eller självförbättring. Denna snedvridning kan få investerare att bli överdrivet självsäkra, vilket resulterar i bristfällig forskning och överdriven handel. Investerare måste implementera kontroller och balanser för att övervaka sin prestation och hålla sig själva ansvariga för att bekämpa självattribueringsbias.

Att Känna Till Psykologins Inverkan På Investeringar: Investerarens val påverkar en investeringsportfölj. Dessa val påverkas av investerarens känslor, tankeprocesser och subjektiva preferenser.

Betydelsen Av Psykologin Inom Finans: Emotionellt motiverade investeringar kan kopplas till psykologiska stimuli som rädsla eller girighet. Av denna anledning är det kritiskt att förstå hur psykologin påverkar investeringar.

Analysen Av Finansiellt Beteende: Ett område inom beteendeekonomi som kallas "beteendefinans" undersöker hur psykologiska faktorer och fördomar påverkar människors finansiella beslut.

Beteendefinans studerar anledningarna till illogiska handlingar utförda av individer på finansmarknaderna. Immediate Nextgen kopplar samman sina kunder med leverantörer av finansiell utbildning som fördjupar sig i beteendefinans.

Investeringspsykologins plats i samtida finans

Ekonomisk planering och beslutsfattande påverkas avsevärt av psykologi och känslor. Analytiska element som förmågan att ta genomtänkta risker och långsiktiga mål är avgörande, och psykologiska och känslomässiga aspekter är lika viktiga. De flesta investerare förbiser de psykologiska och känslomässiga faktorer som kan påverka beteenden baserade på övertygelser, humör eller kognitiv bias.

Dessa orsaker kan introducera sårbarheter i form av oväntade risker och förluster. Ogynnsamma resultat kan påverka en investerares strategi, perspektiv och tänkande, vilket får dem att investera baserat på känslor och tidigare erfarenheter.

För att göra investeringsutbildning mer tillgänglig för allmänheten samarbetar Immediate Nextgen med organisationer som tillhandahåller kunskap om de psykologiska aspekterna av investeringar. Webbplatsen använder teknologi för att belysa hur viktig ekonomisk kompetens är i dagens värld.

Klot

Möjliga Fördelar med Investeringsutbildning

En grundläggande förståelse för finans är nödvändig för att navigera i dagens tider. Att hantera ens ekonomi eller ett företag kräver en stark grund i finans och investering.

Termer och investeringsstrategier utvecklas snabbt inom finanssektorn. För att kunna fatta informerade beslut måste man ha fått rätt utbildning. Här är tre argument för att ge finansiell utbildning högsta prioritet.

Förbättrad Finansiell Kunskap

Att skaffa mer investeringskunskap är avgörande för att förbättra sin ekonomiska kompetens. Individer med betydande investeringskunskap är mer benägna att fatta informerade val. När finansiell utbildning blir allt vanligare känns dess effekter över samhället.

Främja entreprenörsintresse

Att lära sig om pengar och investeringar kan främja en uppfinningsrik och djärv attityd, vilket är avgörande för en entreprenör. Investeringsutbildning kan ge människor modet att ta beräknade risker.

Förbättrad finansiell läskunnighet

Att öka sin investeringskunskap är avgörande för att höja sin nivå av finansiell läskunnighet. Mer kunniga investerare är mer benägna att fatta informerade finansiella beslut.

Det kan hjälpa människor att följa finansiella mål

Genom utbildning kan människor sätta och följa sina ekonomiska mål. Inte bara kommer finansiell utbildning att rusta dem med färdigheter och förmåga att navigera i finansvärlden, utan också lära dem om risker och hur man hanterar dem.

Den ekonomiska betydelsen av finansiella institutioner

Finansiella institutioner är avgörande för driften av kapitalistiska ekonomier eftersom de underlättar investeringar mellan investerare och företag som söker kapital för expansion. Kapital från banker och investerare behövs normalt för investeringar av företag, regeringar och människor.

Stora finansiella institutioner påverkar i hög grad finansmarknaderna och finansbranschen - centralbankernas penningpolitik påverkar växelkurserna. Förutom finansiella resurser har stora banker och institutionella investerare tillgång till toppmodern teknik som kan påverka marknaderna. Prata med finansiella utbildare och lär dig mer om hur dessa organisationer påverkar investeringar genom att registrera dig gratis på Immediate Nextgen.

Klot

Upptäck Mer om Centralbanker via Immediate Nextgen

En centralbank är en finansiell organisation med exklusiv auktoritet över skapandet och distributionen av kredit och pengar för ett land eller en konfederation av länder. Den ansvarar för regleringen av medlemsbanker och formuleringen av penningpolitik.

Även om centralbanker ofta handlar på ett icke-konkurrenskraftigt eller icke-marknadsbaserat sätt, garanteras deras rättigheter genom lag. De kan utfärda kontanter och sedlar på grund av sin lagliga monopolposition, medan privata kommersiella banker endast är tillåtna att utfärda efterfrågans förpliktelser. Centralbanker fastställer räntesatser och kontrollerar landets penningmängd. De påverkar även marknadens känsla

De ställer också krav på reserv, kapital och insättningsgaranti för medlemsbanker. Dessutom fungerar de som nödlångivare till kämpande kommersiella banker och andra establishment, vilket erbjuder ett politiskt tilltalande alternativ till skatter i vissa situationer. Lär dig mer om centralbanker och deras påverkan på finansmarknaderna efter att ha registrerat dig på Immediate Nextgen.

Klot

Lär dig om Tillgångsallokering via Immediate Nextgen

Praktiken att sprida ut en portfölj bland olika tillgångar, såsom aktier, räntepappersvärdepapper, kontanter och likvida medel, kallas tillgångsallokering. Investerare måste ta hänsyn till risken med varje tillgångsklass baserat på sin tidsram, risktolerans och finansiella mål eftersom varje investerare är annorlunda och har varierande finansiella mål och investeringskapacitet. Ingen formel fungerar för tillgångsallokering. Det är upp till varje investerare att bestämma vad som passar dem.

Klot

Sex Typer av Investeringar

Aktier

Aktier som handlas på börsen kallas aktier. De tjänar som det primära sättet för företag att försöka höja kapital. En organisations första offentliga erbjudande, eller IPO för kort, är dess primära marknad. Marknaderna för eventuella ytterligare erbjudanden är sekundära.

Obligationer

Obligationer är rättsligt bindande lån. En organisation ber om lån när den emitterar obligationer. Ränta på dessa obligationer förfaller på förutbestämda datum. Olika element kan påverka en individs intresse. När obligationen förfaller kan hela lånebeloppet återbetalas.

Kryptovaluta

Digitala valutor har ingen fysisk form. Idag finns det hundratals decentraliserade kryptovalutor som knappt regleras. Kryptovalutor som Doge, Ethereum och Bitcoin är exempel.

Råvaror

Majoriteten av varor är råvaror som används i produktionsindustrin. I ekonomiska termer innebär investering i varor investering i produktionsmedlen. Varor inkluderar saker som metaller, råolja, osv.

Fastigheter

Fastigheter är en fysisk form av tillgång. Det inkluderar naturligt förekommande landskap, konstruerade byggnader och själva marken. Det finns fem olika kategorier av fastigheter: rå mark, kommersiell, industriell, bostad och specialanvändning.

Forex

Valutahandel, eller forex (Fx), är en transaktion där valutor konverteras mellan olika former. Liksom vid all handel, görs valutahandel för att försöka förvärva vinster och kräver teknisk förståelse.

Immediate Nextgen hjälper till att förbättra finansiell kunskap

Kunskap är avgörande i dagens komplicerade finansiella landskap. Varje aspekt av våra liv påverkas av ekonomi; därför är förståelse avgörande. Man kan inte överdriva vikten av finansiell kompetens för individer, företag och regeringar. Vi på Immediate Nextgen anser det vara relevant och nödvändigt att koppla samman de som vill bli finansiellt kompetenta med lämpliga finansiella utbildningsinstitut som vi har samarbetat med.

Klot

Immediate Nextgen FAQ

Vad är serviceavgiften för Immediate Nextgen?

Tjänsterna från Immediate Nextgen erbjuds utan kostnad. Det tillkommer inga extra avgifter.

Hur lång tid tar det att slutföra registreringen

Att anmäla sig till Immediate Nextgen är en enkel och snabb procedure. Matchningsprocessen med ett investeringsutbildningsföretag tar några minuter.

Hur man registrerar sig på Immediate Nextgen

Fyll helt enkelt i registreringsformuläret på vår webbplats för att komma igång med Immediate Nextgen.

Registrera dig nu

Ditt förnamn är för kort (minst 2 tecken)
✔
Ange din riktiga e-postadress ([email protected])
✔
Ditt efternamn är för kort (minst 2 tecken)
✔

Ansluta dig till firman
Ansvarsfriskrivning:
Risk popup för skrivbord
Risk pop-up Surfplatta
Riskpopup för mobil